บริการเคลมกระจกนอกสถานที่


ธรรมพุทธรักษา บริการเคลมกระจกนอกสถานที่ โดยลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารในการแจ้งเคลม และโทรนัดหมายสถานที่ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่ 038-765337-8

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  1. หน้าตารางกรมธรรม์,สำเนาใบขับขี่,สำเนาทะเบียนรถ,สำเนาใบรับประกันฟิล์ม (ถ้ามี),ใบเคลม (ถ้ามี)

ตัวอย่างผลงาน

This entry was posted in . Bookmark the permalink.