บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) เลือกใช้ฟิล์มยี่ห้อ Sea Launch รุ่น Nano05