คอนโด Dcondo เลือกใช้ฟิล์มยี่ห้อ Sea Launch รุ่น Nano05